Sitenin solunda giydirme reklamı denemesidir
Sitenin sağında bir giydirme reklam
Dünya Haber Girişi: 11.10.2021 - 18:16, Güncelleme: 11.10.2021 - 18:16

ŞENTOP O BEKA SORUNUNU İŞARET ETTİ

 

ŞENTOP O BEKA SORUNUNU İŞARET ETTİ

KOCAELİ HABERİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) 21. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen iş insanlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mustafa Şentop, PÜİS'in, Türkiye'nin en ücra köşeleri dahil olmak üzere bütün yurt geneline yayılan 9 bin kayıtlı akaryakıt bayisini çatısı altında toplayan bir sendikal örgüt olarak 1967 yılından bu yana ekonomiye katma değer kazandırmaya devam ettiğini söyledi. PÜİS ve üyesi akaryakıt bayilerinin, vatandaşlara verdikleri hizmetin ve ekonomiye sağladıkları katkının öneminin, yakın dönemdeki gelişmelerle bir kez daha net şekilde anlaşıldığını kaydeden Şentop, şöyle devam etti: "Birkaç hafta önce İngiltere'de baş gösteren akaryakıt krizi ve bu krizin giderek derinleşmesi, akaryakıt dağıtımının sekteye uğraması halinde ortaya çıkacak ciddi sorunları göstermesi bakımından ibret verici mahiyettedir. Fosil yakıtlar içindeki önemini özellikle son yüzyılda sürekli artıran petrol, elektrik ve ısı üretiminde yüzde 7'lik, ulaşım alanında yüzde 95'lik, ham madde olarak kullanımda yüzde 94'lük, tarım sektöründe ise yüzde 62'lik oranlarda pay sahibi olmasından dolayı özellikle tüketici ülkeler açısından, temini ve dağıtımında sorun olması ciddi riskler oluşturacaktır. Petrol türevlerinin ulaşım alanında, yüzde 95'lik oranda yüksek bir paya sahip olması, muhtemel bir akaryakıt krizinde sadece bireysel tüketicilerin zarar görmesine sebep olmayacak, ülkedeki ve dünyadaki ticaretin ciddi şekilde sekteye uğramasına ve hatta insanların günlük hayatta ihtiyaç duydukları birçok ürüne ulaşamamalarına sebep olacaktır." Şentop, İngiltere'deki son krizin bunu açıkça ortaya koyduğunu belirterek, "Akaryakıt istasyonlarında tüketicilerin birbirleriyle çatışmaya başlamaları, ortaya çıkan tepkinin giderek kitlesel şiddet olaylarına dönüşme riskini de ortaya çıkarmıştır." diye konuştu. "ENERJİ KAYNAKLARINDA DIŞA BAĞIMLILIĞIN MİLLİ BİR BEKA SORUNU OLDUĞUNU TARİHİ BİZE GÖSTERİYOR" Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri kabul edilen İngiltere'nin içine düştüğü durumun, akaryakıt üretim ve dağıtım sektöründeki gelişmelerin üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini gösterdiğini vurgulayan Şentop, dünyanın petrole olan ihtiyacının giderek artması ve buna binaen ortaya çıkan krizlerin yeni olmadığının altını çizdi. TBMM Başkanı Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: "1950'li yıllardan başlayarak petrol sadece bir ham madde değil, dünya siyasetine yön veren temel bir etkene de dönüşmüştür. Beş yüz binden fazla ürünün üretiminde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılan petrol, bu özelliğiyle dünya imalat sektörünü de kendine bağımlı kılmaktadır. Petrolün dünya ekonomisi için önemini giderek artırmasıyla birlikte bu alandaki rekabetin boyutu da değişmiştir. 1978 petrol krizleri, bu krizlere bağlı olarak ham petrol fiyatlarının çok hızlı şekilde artması ve temin edilmesinin güçleşmesi, ülke tarihimiz açısından da birçok menfi sonuçlar doğurmuştur. Akaryakıt istasyonları önlerinde uzayan araç kuyrukları, akaryakıt karaborsasının meydana gelmesi özellikle bizim kuşağın yaşadığı bir travma olarak hala hafızalarımızdaki tazeliğini koruyor. Hepinizin malumu olduğu üzere petrole özel olarak türkü yakmış bir milletin mensuplarıyız ve hatta 1980 yılında Eurovision şarkı yarışmasına bu şarkıyla katılmışlığımız bile var." Mustafa Şentop, içinde bulunulan coğrafyada, kalıcı bir barışın tesis edilememesinde de emperyalist güçlerin petrole olan ihtiyaçları sebebiyle Orta Doğu'nun zengin petrol yataklarını paylaşma kavgaları yattığı değerlendirmesinde bulundu. Devlet olarak Türkiye'nin benzer akaryakıt krizlerini tekrar yaşamaması için gerekli tedbirlerin hızla alındığına işaret eden Şentop, şunları kaydetti: "Kendi topraklarımızda ve Mavi Vatan'da petrol ve doğal gaz aramalarına öncelik veriyoruz. Türkiye'nin bu çabaları özellikle ülkemizin güçlenmesini ve gelişmesini istemeyen çevrelerde rahatsızlık uyandırsa da bu konuda kararlı tavrımızdan taviz vermeyeceğiz. Enerji kaynaklarında dışa bağımlılığın milli bir beka sorunu olduğunu tarih bize gösteriyor. Bu sebeple dışa bağımlılığı azaltacak politikaları oluşturmak ve hayata geçirmek son derece önemlidir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her alanda 'milli ve yerli' sloganıyla başlatılan atılımların, enerji kaynakları ve maden alanında da devam ettirildiğini özellikle belirtmek isterim."
KOCAELİ HABERİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) 21. Olağan Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen iş insanlarıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mustafa Şentop, PÜİS'in, Türkiye'nin en ücra köşeleri dahil olmak üzere bütün yurt geneline yayılan 9 bin kayıtlı akaryakıt bayisini çatısı altında toplayan bir sendikal örgüt olarak 1967 yılından bu yana ekonomiye katma değer kazandırmaya devam ettiğini söyledi.

PÜİS ve üyesi akaryakıt bayilerinin, vatandaşlara verdikleri hizmetin ve ekonomiye sağladıkları katkının öneminin, yakın dönemdeki gelişmelerle bir kez daha net şekilde anlaşıldığını kaydeden Şentop, şöyle devam etti:

"Birkaç hafta önce İngiltere'de baş gösteren akaryakıt krizi ve bu krizin giderek derinleşmesi, akaryakıt dağıtımının sekteye uğraması halinde ortaya çıkacak ciddi sorunları göstermesi bakımından ibret verici mahiyettedir. Fosil yakıtlar içindeki önemini özellikle son yüzyılda sürekli artıran petrol, elektrik ve ısı üretiminde yüzde 7'lik, ulaşım alanında yüzde 95'lik, ham madde olarak kullanımda yüzde 94'lük, tarım sektöründe ise yüzde 62'lik oranlarda pay sahibi olmasından dolayı özellikle tüketici ülkeler açısından, temini ve dağıtımında sorun olması ciddi riskler oluşturacaktır. Petrol türevlerinin ulaşım alanında, yüzde 95'lik oranda yüksek bir paya sahip olması, muhtemel bir akaryakıt krizinde sadece bireysel tüketicilerin zarar görmesine sebep olmayacak, ülkedeki ve dünyadaki ticaretin ciddi şekilde sekteye uğramasına ve hatta insanların günlük hayatta ihtiyaç duydukları birçok ürüne ulaşamamalarına sebep olacaktır."

Şentop, İngiltere'deki son krizin bunu açıkça ortaya koyduğunu belirterek, "Akaryakıt istasyonlarında tüketicilerin birbirleriyle çatışmaya başlamaları, ortaya çıkan tepkinin giderek kitlesel şiddet olaylarına dönüşme riskini de ortaya çıkarmıştır." diye konuştu.

"ENERJİ KAYNAKLARINDA DIŞA BAĞIMLILIĞIN MİLLİ BİR BEKA SORUNU OLDUĞUNU TARİHİ BİZE GÖSTERİYOR"

Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri kabul edilen İngiltere'nin içine düştüğü durumun, akaryakıt üretim ve dağıtım sektöründeki gelişmelerin üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğini gösterdiğini vurgulayan Şentop, dünyanın petrole olan ihtiyacının giderek artması ve buna binaen ortaya çıkan krizlerin yeni olmadığının altını çizdi.

TBMM Başkanı Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1950'li yıllardan başlayarak petrol sadece bir ham madde değil, dünya siyasetine yön veren temel bir etkene de dönüşmüştür. Beş yüz binden fazla ürünün üretiminde doğrudan ve dolaylı olarak kullanılan petrol, bu özelliğiyle dünya imalat sektörünü de kendine bağımlı kılmaktadır.

Petrolün dünya ekonomisi için önemini giderek artırmasıyla birlikte bu alandaki rekabetin boyutu da değişmiştir. 1978 petrol krizleri, bu krizlere bağlı olarak ham petrol fiyatlarının çok hızlı şekilde artması ve temin edilmesinin güçleşmesi, ülke tarihimiz açısından da birçok menfi sonuçlar doğurmuştur. Akaryakıt istasyonları önlerinde uzayan araç kuyrukları, akaryakıt karaborsasının meydana gelmesi özellikle bizim kuşağın yaşadığı bir travma olarak hala hafızalarımızdaki tazeliğini koruyor. Hepinizin malumu olduğu üzere petrole özel olarak türkü yakmış bir milletin mensuplarıyız ve hatta 1980 yılında Eurovision şarkı yarışmasına bu şarkıyla katılmışlığımız bile var."

Mustafa Şentop, içinde bulunulan coğrafyada, kalıcı bir barışın tesis edilememesinde de emperyalist güçlerin petrole olan ihtiyaçları sebebiyle Orta Doğu'nun zengin petrol yataklarını paylaşma kavgaları yattığı değerlendirmesinde bulundu.

Devlet olarak Türkiye'nin benzer akaryakıt krizlerini tekrar yaşamaması için gerekli tedbirlerin hızla alındığına işaret eden Şentop, şunları kaydetti:

"Kendi topraklarımızda ve Mavi Vatan'da petrol ve doğal gaz aramalarına öncelik veriyoruz. Türkiye'nin bu çabaları özellikle ülkemizin güçlenmesini ve gelişmesini istemeyen çevrelerde rahatsızlık uyandırsa da bu konuda kararlı tavrımızdan taviz vermeyeceğiz. Enerji kaynaklarında dışa bağımlılığın milli bir beka sorunu olduğunu tarih bize gösteriyor. Bu sebeple dışa bağımlılığı azaltacak politikaları oluşturmak ve hayata geçirmek son derece önemlidir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde her alanda 'milli ve yerli' sloganıyla başlatılan atılımların, enerji kaynakları ve maden alanında da devam ettirildiğini özellikle belirtmek isterim."

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
altinlas
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.