Kocaeli vekili Gergerlioğlu, artan boşanmalar ve evlenemeyen gençleri TBMM'ye taşıdı

Güncel 15.11.2023 - 10:52, Güncelleme: 15.11.2023 - 10:52
 

Kocaeli vekili Gergerlioğlu, artan boşanmalar ve evlenemeyen gençleri TBMM'ye taşıdı

KOCAELİ HABERİ
Gergerlioğlu, “Artan boşanmaların sebeplerini ortadan kaldırmadan, gençlere evlenme kampanyası yapmak doğru değildir. Gençleri güçlendirecek ve onların gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak teşvikler yapılmalı ” Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi için Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi adına söz alan Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bu kanun teklifinin gençleri güçlendirecek ihtiyaçlarına yönelik olması gerektiğini ifade etti. Gençlik ancak kendisine dayatılan misyonun yükünden kurtularak genç olabilir Bazı klasik ön yargılardan kurtulmak gerektiğini söyleyen Gergerlioğlu, “Bakın, Leyla Neyzi'nin gençlikle ilgili bir makalesi var. Makalesinde ne demiş, ilginç bir cümle: "Gençlik ancak kendisine dayatılan misyonun yükünden kurtularak genç olabilir." Bırakın gençler biraz özgür olsun, konuşsunlar, tartışsınlar, belki biz gençlerle gelişeceğiz değil mi? Aile baskısından, toplum statükosundan gençlerle kurtulacağız ama yoğun bir baskı altında gençler açıkçası. Genç olmak tecrübesiz olmak, hata yapabilme özgürlüğü ve hayatı umutla değiştirme kudreti yani gençlerin genç olma şansları maalesef oldukça az. Bırakın hata da yapsın, hata yapa yapa doğruyu da öğrensin; kalıplar içinde, statüko içinde onu çok fazla boğmayalım. Yaşamanın zorlukları onları çok hızlı bir biçimde genç olmadan hatta çocukken yetişkin olmaya zorluyor. "Çocuk askerler" ve işte "büyümüş de küçülmüş çocuklar" dediğimiz bu özenilen, aslında çok yerine oturmayan hâli eleştiriyorum, toplumumuzda yaygındır; "gençlerimiz", "gençliğimiz", "kadınlarımız" denilir. Onlar adına bir sahiplik niye belirtiyoruz? Aslında hepimizin dili buna alışmış ama bırakın gençler özgür olsun, bırakın kadınlar kendileri belirlesin, kendilerine dayatılana mecbur kalmasınlar.” ifadelerini Bırakın gençler ilk önce birey olsun Aile ve Gençlik Fonu, evlenecek gençleri destekleyerek aile kurumunun sağlamlaştırılması ve gelecek nesillerin sağlıklı aile ortamında yetiştirilmesi amacını taşıdığının iddia edildiğini belirten Gergerlioğlu, “Ancak bu tanım gençleri aile kurumunun bir uzantısı olarak görmekte; bireylik, öz irade ve otonomi gibi kavramları yok saymaktadır. Bırakın gençler ilk önce birey olsun, bırakın gençler ilk önce iş sahibi olsun, atılım yapsın, buluş yapsın, icat yapsın; bu konuda önlerini açalım arkadaşlar. Evlilikten önce gelen ihtiyaçlar var; birey olma, iş sahibi olma. Tabii ki evlilik son derece önemli bir hadise, bir ihtiyaç, talep ediyor gençler ve evlenme yaşları maalesef hızla yükseliyor. Gençlerin karşılaştığı sosyal riskler aile kurumunun ihtiyaçları doğrultusunda tanımlanmakta, bütün fonun bu riskleri ortadan kaldırması ve gençlerin evlenmesini güvence altına alması planlanmaktadır ancak bu senaryo gençlerin gerçek sosyoekonomik sorunlarını yansıtmamaktadır.” şeklinde konuştu. Kadınlara yönelik şiddet vakaları artmış, failler cezasız kalmıştır. Anayasa'nın ailede eşitlik ilkesine rağmen iktidarın politikalarında ve uygulamalarında kadınlar sadece aile sınırları içindeki yerleriyle tanımlanan bireyler olarak görüldüğünü vurgulayan Gergerlioğlu, “İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından aile politikaları kadınlara yönelik şiddeti derinleştiriyor. Türkiye kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek için uluslararası sözleşmeler imzalamış ancak bunlardan geri çekilmiştir. Kadınlara yönelik şiddet vakaları artmış, failler cezasız kalmıştır. Türkiye kadına yönelik şiddetin en fazla olduğu OECD ülkesidir. Türkiye'deki kadınların yüzde 43'ü kendilerini güvende hissetmemektedir. Son yirmi bir yılda 8 bin kadın öldürülmüştür. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından en az 603 kadın yaşamını kaybetmiş, 464 kadın ise şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiştir, failler de cezasız kalmıştır ve bu politika gittikçe artmaktadır.” dedi. Rakamlar, gençlerin ihtiyaçlarının farklı olduğunu söylüyor Türkiye'de, kadınların yüzde 43'ünün yaşadıkları şehirde kendilerini güvende hissetmediklerini söyleyen Gergerlioğlu, “Türkiye bu oranla dünya ülkeleri arasında 13'üncü sırada yer almaktadır. Rakamlar, gençlerin ihtiyaçlarının farklı olduğunu söylüyor. Türkiye'de 12,3 milyon yoksulun 6,2 milyonu 1997 ve sonrası doğumlulardan oluşmaktadır; bakın, yoksulların en az yarısı genç. Bu bağlamda, TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2021'e göre, Türkiye'de 15-24 yaş grubundaki 11,7 milyon gençten 2,13 milyonu evinde bir bilgisayara sahip değil. 853.257'si evinde internet bağlantısına sahip değil.  1,29 milyonu eskimiş giysileri yerine yenisini alamamakta, 1,13 milyonu ikinci bir ayakkabı alamamakta,  1,78 milyonu spor, sinema, konser gibi ücretli boş zaman faaliyetlerine katılamamakta ve 1,44 milyonu küçük bir miktar parayı dahi kendini iyi hissetmek için harcayamamaktadır. TÜİK verilerine göre, Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 2021 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranının yüzde 45,2 olduğu görüldü. Bu oran, kadınlarda yüzde 28, erkeklerde ise yüzde 62 olmuştur. Görüyor musunuz dengesizliği, ne kadar dengesiz bir durum var kadınların aleyhine. Bu sosyal gerçeklikler göz önüne alındığında, Türkiye'deki gençlerin yüzleştiği birincil riskler aslında birey olamamaktadır; iş sahibi olamamak, atılımcı olamamak, cesaretlendirilmemektir; evlilikten önce gelen problemler bunlardır.” ifadelerini kullandı. Gençler güçlendirilmeli Fon kurulacaksa gençlerin güçlendirilmesi için kurulması gerektiğini belirten Gergerlioğlu, “Bu bağlamda da öneri olarak, fonu oluşturacak yasada gençlik, sosyal gerçeklikleri kapsamında yeniden tanımlanmalı ve oluşturulacak fonun kaynaklarının evlilik ve aile kurumu kapsamında harcanmasından ziyade Türkiye'deki gençlerin sosyal, ekonomik ve politik kapasitelerinin oluşturulması, güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kılınması amacıyla harcanmalıdır.” dedi.
KOCAELİ HABERİ

Gergerlioğlu, “Artan boşanmaların sebeplerini ortadan kaldırmadan, gençlere evlenme kampanyası yapmak doğru değildir. Gençleri güçlendirecek ve onların gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak teşvikler yapılmalı ”

Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun Teklifi için Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi adına söz alan Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bu kanun teklifinin gençleri güçlendirecek ihtiyaçlarına yönelik olması gerektiğini ifade etti.

Gençlik ancak kendisine dayatılan misyonun yükünden kurtularak genç olabilir
Bazı klasik ön yargılardan kurtulmak gerektiğini söyleyen Gergerlioğlu, “Bakın, Leyla Neyzi'nin gençlikle ilgili bir makalesi var. Makalesinde ne demiş, ilginç bir cümle: "Gençlik ancak kendisine dayatılan misyonun yükünden kurtularak genç olabilir." Bırakın gençler biraz özgür olsun, konuşsunlar, tartışsınlar, belki biz gençlerle gelişeceğiz değil mi? Aile baskısından, toplum statükosundan gençlerle kurtulacağız ama yoğun bir baskı altında gençler açıkçası. Genç olmak tecrübesiz olmak, hata yapabilme özgürlüğü ve hayatı umutla değiştirme kudreti yani gençlerin genç olma şansları maalesef oldukça az. Bırakın hata da yapsın, hata yapa yapa doğruyu da öğrensin; kalıplar içinde, statüko içinde onu çok fazla boğmayalım. Yaşamanın zorlukları onları çok hızlı bir biçimde genç olmadan hatta çocukken yetişkin olmaya zorluyor. "Çocuk askerler" ve işte "büyümüş de küçülmüş çocuklar" dediğimiz bu özenilen, aslında çok yerine oturmayan hâli eleştiriyorum, toplumumuzda yaygındır; "gençlerimiz", "gençliğimiz", "kadınlarımız" denilir. Onlar adına bir sahiplik niye belirtiyoruz? Aslında hepimizin dili buna alışmış ama bırakın gençler özgür olsun, bırakın kadınlar kendileri belirlesin, kendilerine dayatılana mecbur kalmasınlar.” ifadelerini

Bırakın gençler ilk önce birey olsun
Aile ve Gençlik Fonu, evlenecek gençleri destekleyerek aile kurumunun sağlamlaştırılması ve gelecek nesillerin sağlıklı aile ortamında yetiştirilmesi amacını taşıdığının iddia edildiğini belirten Gergerlioğlu, “Ancak bu tanım gençleri aile kurumunun bir uzantısı olarak görmekte; bireylik, öz irade ve otonomi gibi kavramları yok saymaktadır. Bırakın gençler ilk önce birey olsun, bırakın gençler ilk önce iş sahibi olsun, atılım yapsın, buluş yapsın, icat yapsın; bu konuda önlerini açalım arkadaşlar. Evlilikten önce gelen ihtiyaçlar var; birey olma, iş sahibi olma. Tabii ki evlilik son derece önemli bir hadise, bir ihtiyaç, talep ediyor gençler ve evlenme yaşları maalesef hızla yükseliyor. Gençlerin karşılaştığı sosyal riskler aile kurumunun ihtiyaçları doğrultusunda tanımlanmakta, bütün fonun bu riskleri ortadan kaldırması ve gençlerin evlenmesini güvence altına alması planlanmaktadır ancak bu senaryo gençlerin gerçek sosyoekonomik sorunlarını yansıtmamaktadır.” şeklinde konuştu.

Kadınlara yönelik şiddet vakaları artmış, failler cezasız kalmıştır.
Anayasa'nın ailede eşitlik ilkesine rağmen iktidarın politikalarında ve uygulamalarında kadınlar sadece aile sınırları içindeki yerleriyle tanımlanan bireyler olarak görüldüğünü vurgulayan Gergerlioğlu, “İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin ardından aile politikaları kadınlara yönelik şiddeti derinleştiriyor. Türkiye kadınlara karşı ayrımcılığı önlemek için uluslararası sözleşmeler imzalamış ancak bunlardan geri çekilmiştir. Kadınlara yönelik şiddet vakaları artmış, failler cezasız kalmıştır. Türkiye kadına yönelik şiddetin en fazla olduğu OECD ülkesidir. Türkiye'deki kadınların yüzde 43'ü kendilerini güvende hissetmemektedir. Son yirmi bir yılda 8 bin kadın öldürülmüştür. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından en az 603 kadın yaşamını kaybetmiş, 464 kadın ise şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmiştir, failler de cezasız kalmıştır ve bu politika gittikçe artmaktadır.” dedi.

Rakamlar, gençlerin ihtiyaçlarının farklı olduğunu söylüyor
Türkiye'de, kadınların yüzde 43'ünün yaşadıkları şehirde kendilerini güvende hissetmediklerini söyleyen Gergerlioğlu, “Türkiye bu oranla dünya ülkeleri arasında 13'üncü sırada yer almaktadır. Rakamlar, gençlerin ihtiyaçlarının farklı olduğunu söylüyor. Türkiye'de 12,3 milyon yoksulun 6,2 milyonu 1997 ve sonrası doğumlulardan oluşmaktadır; bakın, yoksulların en az yarısı genç. Bu bağlamda, TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2021'e göre, Türkiye'de 15-24 yaş grubundaki 11,7 milyon gençten 2,13 milyonu evinde bir bilgisayara sahip değil. 853.257'si evinde internet bağlantısına sahip değil.  1,29 milyonu eskimiş giysileri yerine yenisini alamamakta, 1,13 milyonu ikinci bir ayakkabı alamamakta,  1,78 milyonu spor, sinema, konser gibi ücretli boş zaman faaliyetlerine katılamamakta ve 1,44 milyonu küçük bir miktar parayı dahi kendini iyi hissetmek için harcayamamaktadır. TÜİK verilerine göre, Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 2021 yılında 15 ve daha yukarı yaştaki istihdam edilenlerin oranının yüzde 45,2 olduğu görüldü. Bu oran, kadınlarda yüzde 28, erkeklerde ise yüzde 62 olmuştur. Görüyor musunuz dengesizliği, ne kadar dengesiz bir durum var kadınların aleyhine. Bu sosyal gerçeklikler göz önüne alındığında, Türkiye'deki gençlerin yüzleştiği birincil riskler aslında birey olamamaktadır; iş sahibi olamamak, atılımcı olamamak, cesaretlendirilmemektir; evlilikten önce gelen problemler bunlardır.” ifadelerini kullandı.

Gençler güçlendirilmeli
Fon kurulacaksa gençlerin güçlendirilmesi için kurulması gerektiğini belirten Gergerlioğlu, “Bu bağlamda da öneri olarak, fonu oluşturacak yasada gençlik, sosyal gerçeklikleri kapsamında yeniden tanımlanmalı ve oluşturulacak fonun kaynaklarının evlilik ve aile kurumu kapsamında harcanmasından ziyade Türkiye'deki gençlerin sosyal, ekonomik ve politik kapasitelerinin oluşturulması, güçlendirilmesi ve sürdürülebilir kılınması amacıyla harcanmalıdır.” dedi.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kocaelihaberi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.