Gebzeli emeklilerden açıklama; İŞİN ÖZÜ EMEKLİLER

Güncel 31.05.2024 - 10:41, Güncelleme: 31.05.2024 - 10:48
 

Gebzeli emeklilerden açıklama; İŞİN ÖZÜ EMEKLİLER

KOCAELİ HABERİ
Gebze'de kurulan Mücadeleci Emekliler Derneği Başkanı Nuh Erdoğan "İşin Özü EMEKLİLER" ana başlığı ile yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; Basına ve Kamuoyuna.. Derneğimizin 02 Haziran 2024 Pazar Günü Saat: 14:00 Yapacağımız Olağanüstü Kongreye Tüm Basın Emekçilerini ve Tüm halkımızı Davet Ediyoruz. “Emeklilikte insanca yaşamak haktır ve bunu sağlamak da devletin görevidir, ve sorumluluğudur” Ülkemizde hakkını arayan bir Sivil Toplum Kuruluşuyuz, Emeklilerin ve Emeklilikleri gasp edilenlerin haklı ve meşru taleplerini savunmayı kendimize birincil görev olarak kabul ediyoruz. Yıllarca çalışarak hizmet ve mal üretip ülke ekonomisine katkı sunan emeklileriz, ömürlerinin geri kalan kısmını huzur ve refah içinde adil ve demokratik bir ortam ve toplumda geçirmek istiyoruz. Emeklilerin bugün yaşadığı sorunlar, yarının emeklileri, olacak bugünün emekçilerinin de ilgilendirmektedir ve sorunudur. Emeklilerin yaşadığı sorunların çözümü ve taleplerinin gerçekleşebilmesi için; Sivil toplum kuruluşu olan Derneğimiz, “hak verilmez alınır, haklar örgütlü mücadele ile kazanılır” şiarıyla güç ve eylem birliği temelinde, emeklilerin birleşik mücadelesini yapmaktayız. Emeklilik, kimsenin bize sunduğu bir lütuf değildir. Biz emekliler çalışma yaşamı boyunca bu günki maaşımızı primlerimizle peşin peşin ödemiş. Hak etmiş Emekçileriz. Ekonomik krizin faturasını emeklilere, emeği ile geçinen insanlarımızın üzerine yıkmaya çalışılmaktadır. Ne bütçeye ne de hazineye yüküz. Emekliler, 2002 yılından beri ülkemizde Emeklilere yönelik ekonomik kuşatma ile her geçen gün daha da can yakıcı bir durum almaktadır. Aylık bağlama oranlarını %70’den bu gün %30’lara düşürülmüştür.?  Eğer bu aylık bağlama oranları düşürülmeseydi, en düşük emekli maaşı bugün 30.000 TL olması gerekiyor du? Türkiye’de ortalama emekli aylığı merkez Avrupa ülkelerinin 6’da biri düzeyindedir. Ortalama emekli aylığı İspanya ve Fransa’da 1400, Almanya ve İtalya’da 1500, Belçika’da 1700, Hollanda’da 2000 avronun üzerinde iken Türkiye’de ise sadece 237 EURO ! Civarındadır. Türkiye’de emekli aylıkları 2012 ve 2021 arasında EURO cinsinden yüzde 33,6 oranındadır. 2002 yılında Türkiye’de emekli ve hak sahiplerinin aylıklarının ortalaması asgari ücretin yüzde 22 fazlası iken, 2023’te yüzde 26 altına düşürüldü. Ortalama emekli aylığının kişi başına GSYH’ye oranı 2002’de yüzde 46,4 iken 2024’te yüzde 27,7’ye geriledi. Bütçede emeklilere ve sosyal güvenliğe ayrılan pay düşürülmüş olup: 2008-2024 arasında SGK’ye yapılan bütçe transferlerinin oranı 5,2 puan azalmıştır. SGK’da emekliler için yeterince kaynak sahip olup : Prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık ödemelerini karşılama oranı 2002’de yüzde 61 iken 2023’te yüzde 76,4’e yükselmiştir. Yoksullaşma süreci emekliyi emekliyken de çalışmaya mecbur bırakmıştır. 2002 yılında çalışan veya iş arayan emeklilerin oranı yüzde 36,6 iken Aralık 2023’te bu oran yüzde 55,3’e yükselmiştir. Derinleşen ekonomik kriz, hayat pahalılığı, yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmektedir. Sorun kaynak sorunu değil, sorun kaynakların hakça bölüşülmemesidir. Biz emekliler bedelini çalışma yaşamımızda peşin olarak ödediğimiz ömrümüzün sonbaharında insanca yaşayabilmemiz için Emekliler 01 - Açlığa ve yoksulluğa mahkum edilen biz emekliler ve emekli hak sahipleri-dul ve yetimler- 10.000 TL ile sefalete mahkum edildik. En düşük emekli maaşı 2002 yılında olduğu gibi Asgari ücretin % 40  üstünde olmalı.  Emekli maaşı açlık sınırının üstünde olmalı. Açlığa Mahkum edilmemeli 02 - Gerçek bir intibak Yasası derhal çıkarılarak 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekliler arasındaki maaş eşitsizliği giderilsin. 03 - Aylık Bağlanma Oranının (ABO) eski sisteme %70'e döndürülmesini istiyoruz. 04- Emekli maaşlarından yapılan muayene, ilaç vs tüm sağlık kesintilere son verilsin. 05- Emeklilere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda en az asgari ücret seviyesinde dört ikramiye ödensin. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara da aldıkları maaş oranı kadar değil, tam ödensin. 06 - Emekli maaşlarının yatırıldığı kamu veya özel bankalar maaş promosyonlarını günün koşullarına göre değerlendirmeli. Her 6 ayda bir maaş artışına göre promosyonları güncellemeli. 07 - Temel gıda maddeleri ile elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamlar nedeniyle düşen satın alma gücümüzde meydana gelen kaybın telafisi için seyyanen zam yapılsın. 08 - Şehir içi ve şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarından emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlansın. 09 - Temel gıda maddeleri ile elektrik, su ve doğal gaz faturaları üzerinden alınan KDV kaldırılsın. 10 - Hastanelerde Geriatri (yaşlılık)bölümleri açılsın. Var olanlar takviye edilsin. Emekli ve yaşlı yurttaşlar için devlete ait huzurevi sayısı artırılarak, evde bakım hizmetleri yaygınlaştırılsın. 11 - Emekli yurttaşlara yaşamlarının sonbaharında hak ettikleri saygı gösterilsin. Yalnız yaşayan, hasta ve bakıma ihtiyacı olan emekli ve yaşlı yurttaşlar için devlete ait huzurevi sayısı artırılarak, bakım hizmetleri yaygınlaştırılsın. 12 - Çalışanlar geçmiş yıllarda olduğu gibi artık emekli olduklarında kıdem tazminatlarıyla bir daire satın alamamakta. Biz emeklilere ucuz konut sağlansın. 13 - Emeklinin vefatı sonrası bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocuğuna zaten düşük olan emekli maaşı daha düşük oranda ödenerek emeklinin geride kalan eşine ve evlenmemiş çocuğu tam bir sefalete mahkûm edilmektedir. Bir sosyal devlette dul ve yetim maaşı en düşük emekli maaşından düşük olamaz. 14 - Sorunları tam olarak çözümlenemeyen EYT'lilerin sorunlarının yasal düzenleme ile acilen çözümlenmesini istiyoruz. 15 - Çıraklık ve stajyerlik yasası ile mağdur edilenlerin sorunlarının yasal bir düzenleme ile çözümlenmesini istiyoruz.  16  -  10 banka, 6 sigorta şirketiyle, TOBB ve ona bağlı odaların çalışanlarının olduğu 17 emekli sandığına yaklaşık 300.000 emekli de SGK çatısı altına alınarak yaşadıkları kimi mağduriyetler giderilsin
KOCAELİ HABERİ

Gebze'de kurulan Mücadeleci Emekliler Derneği Başkanı Nuh Erdoğan "İşin Özü EMEKLİLER" ana başlığı ile yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Basına ve Kamuoyuna..
Derneğimizin 02 Haziran 2024 Pazar Günü Saat: 14:00 Yapacağımız Olağanüstü Kongreye Tüm Basın Emekçilerini ve Tüm halkımızı Davet Ediyoruz.

“Emeklilikte insanca yaşamak haktır ve bunu sağlamak da devletin görevidir, ve sorumluluğudur”
Ülkemizde hakkını arayan bir Sivil Toplum Kuruluşuyuz, Emeklilerin ve Emeklilikleri gasp edilenlerin haklı ve meşru taleplerini savunmayı kendimize birincil görev olarak kabul ediyoruz.

Yıllarca çalışarak hizmet ve mal üretip ülke ekonomisine katkı sunan emeklileriz, ömürlerinin geri kalan kısmını huzur ve refah içinde adil ve demokratik bir ortam ve toplumda geçirmek istiyoruz.

Emeklilerin bugün yaşadığı sorunlar, yarının emeklileri, olacak bugünün emekçilerinin de ilgilendirmektedir ve sorunudur.

Emeklilerin yaşadığı sorunların çözümü ve taleplerinin gerçekleşebilmesi için; Sivil toplum kuruluşu olan Derneğimiz, “hak verilmez alınır, haklar örgütlü mücadele ile kazanılır” şiarıyla güç ve eylem birliği temelinde, emeklilerin birleşik mücadelesini yapmaktayız.

Emeklilik, kimsenin bize sunduğu bir lütuf değildir. Biz emekliler çalışma yaşamı boyunca bu günki maaşımızı primlerimizle peşin peşin ödemiş. Hak etmiş Emekçileriz. Ekonomik krizin faturasını emeklilere, emeği ile geçinen insanlarımızın üzerine yıkmaya çalışılmaktadır. Ne bütçeye ne de hazineye yüküz.

Emekliler, 2002 yılından beri ülkemizde Emeklilere yönelik ekonomik kuşatma ile her geçen gün daha da can yakıcı bir durum almaktadır.

Aylık bağlama oranlarını %70’den bu gün %30’lara düşürülmüştür.?  Eğer bu aylık bağlama oranları düşürülmeseydi, en düşük emekli maaşı bugün 30.000 TL olması gerekiyor du?

Türkiye’de ortalama emekli aylığı merkez Avrupa ülkelerinin 6’da biri düzeyindedir. Ortalama emekli aylığı İspanya ve Fransa’da 1400, Almanya ve İtalya’da 1500, Belçika’da 1700, Hollanda’da 2000 avronun üzerinde iken Türkiye’de ise sadece 237 EURO ! Civarındadır.

Türkiye’de emekli aylıkları 2012 ve 2021 arasında EURO cinsinden yüzde 33,6 oranındadır. 2002 yılında Türkiye’de emekli ve hak sahiplerinin aylıklarının ortalaması asgari ücretin yüzde 22 fazlası iken, 2023’te yüzde 26 altına düşürüldü. Ortalama emekli aylığının kişi başına GSYH’ye oranı 2002’de yüzde 46,4 iken 2024’te yüzde 27,7’ye geriledi.

Bütçede emeklilere ve sosyal güvenliğe ayrılan pay düşürülmüş olup: 2008-2024 arasında SGK’ye yapılan bütçe transferlerinin oranı 5,2 puan azalmıştır.

SGK’da emekliler için yeterince kaynak sahip olup : Prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık ödemelerini karşılama oranı 2002’de yüzde 61 iken 2023’te yüzde 76,4’e yükselmiştir. Yoksullaşma süreci emekliyi emekliyken de çalışmaya mecbur bırakmıştır. 2002 yılında çalışan veya iş arayan emeklilerin oranı yüzde 36,6 iken Aralık 2023’te bu oran yüzde 55,3’e yükselmiştir.

Derinleşen ekonomik kriz, hayat pahalılığı, yoksulluk ve açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edilmektedir. Sorun kaynak sorunu değil, sorun kaynakların hakça bölüşülmemesidir.

Biz emekliler bedelini çalışma yaşamımızda peşin olarak ödediğimiz ömrümüzün sonbaharında insanca yaşayabilmemiz için Emekliler
01 - Açlığa ve yoksulluğa mahkum edilen biz emekliler ve emekli hak sahipleri-dul ve yetimler- 10.000 TL ile sefalete mahkum edildik. En düşük emekli maaşı 2002 yılında olduğu gibi Asgari ücretin % 40  üstünde olmalı.  Emekli maaşı açlık sınırının üstünde olmalı. Açlığa Mahkum edilmemeli

02 - Gerçek bir intibak Yasası derhal çıkarılarak 2000 öncesi ve 2000 sonrası emekliler arasındaki maaş eşitsizliği giderilsin.

03 - Aylık Bağlanma Oranının (ABO) eski sisteme %70'e döndürülmesini istiyoruz.

04- Emekli maaşlarından yapılan muayene, ilaç vs tüm sağlık kesintilere son verilsin.

05- Emeklilere Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere yılda en az asgari ücret seviyesinde dört ikramiye ödensin. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara da aldıkları maaş oranı kadar değil, tam ödensin.

06 - Emekli maaşlarının yatırıldığı kamu veya özel bankalar maaş promosyonlarını günün koşullarına göre değerlendirmeli. Her 6 ayda bir maaş artışına göre promosyonları güncellemeli.

07 - Temel gıda maddeleri ile elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarına yapılan yüksek oranlı zamlar nedeniyle düşen satın alma gücümüzde meydana gelen kaybın telafisi için seyyanen zam yapılsın.

08 - Şehir içi ve şehirlerarası tüm toplu taşıma araçlarından emeklilere ve eşlerine ücretsiz ulaşım hakkı sağlansın.

09 - Temel gıda maddeleri ile elektrik, su ve doğal gaz faturaları üzerinden alınan KDV kaldırılsın.

10 - Hastanelerde Geriatri (yaşlılık)bölümleri açılsın. Var olanlar takviye edilsin. Emekli ve yaşlı yurttaşlar için devlete ait huzurevi sayısı artırılarak, evde bakım hizmetleri yaygınlaştırılsın.

11 - Emekli yurttaşlara yaşamlarının sonbaharında hak ettikleri saygı gösterilsin. Yalnız yaşayan, hasta ve bakıma ihtiyacı olan emekli ve yaşlı yurttaşlar için devlete ait huzurevi sayısı artırılarak, bakım hizmetleri yaygınlaştırılsın.

12 - Çalışanlar geçmiş yıllarda olduğu gibi artık emekli olduklarında kıdem tazminatlarıyla bir daire satın alamamakta. Biz emeklilere ucuz konut sağlansın.

13 - Emeklinin vefatı sonrası bakmakla yükümlü olduğu eşi ve çocuğuna zaten düşük olan emekli maaşı daha düşük oranda ödenerek emeklinin geride kalan eşine ve evlenmemiş çocuğu tam bir sefalete mahkûm edilmektedir. Bir sosyal devlette dul ve yetim maaşı en düşük emekli maaşından düşük olamaz.

14 - Sorunları tam olarak çözümlenemeyen EYT'lilerin sorunlarının yasal düzenleme ile acilen çözümlenmesini istiyoruz.

15 - Çıraklık ve stajyerlik yasası ile mağdur edilenlerin sorunlarının yasal bir düzenleme ile çözümlenmesini istiyoruz. 

16  -  10 banka, 6 sigorta şirketiyle, TOBB ve ona bağlı odaların çalışanlarının olduğu 17 emekli sandığına yaklaşık 300.000 emekli de SGK çatısı altına alınarak yaşadıkları kimi mağduriyetler giderilsin

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kocaelihaberi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.